Rank Silver ONI là gì ?

12 Mar, 2021 - Bài viết lưu ý

? Rank Silver ONI là gì ?

- Là mức độ xếp hạng trong hệ thống ONI

- Với rank này bạn có thể mua các dòng sản phẩm ở danh mục silver và sẽ được giảm 10% cho tổng đơn hàng
 

? Thời hạn sử dụng : Trọn đời

? Cách sở hữu Rank Silver ?

- Bạn có thể mua hàng tích coin ONI và đổi lấy mức rank này

- Hiện tại bạn có thể mua ở website và qua fanpage

#oni #thoitrang

Thẻ: silver, rank, coin oni