Rank PEARL ONI là gì ?

12 Mar, 2021 - Bài viết lưu ý

? Rank PEARL ONI là gì ?

- Là mức độ xếp hạng cao nhất trong hệ thống ONI hiện tại

- Với rank này bạn có thể mua toàn bộ sản phẩm trong ONI

- Giảm 20% tổng đơn hàng khi mua tại ONI

- Ưu tiên đặt hàng cho những món hàng đã hết của ONI

- Không cần đợi đến giảm giá bạn vẫn có thể giảm giá khi sở hữu

rank này

- Freeship toàn quốc
 

? Thời hạn sử dụng : Trọn đời

? Cách sở hữu Rank PEARL ?

- Bạn có thể mua hàng tích coin ONI và đổi lấy mức rank này

- Hiện tại bạn có thể mua ở website và qua fanpage

Link fanpage :https://www.facebook.com/oni.enjoy.your.life
Link instagram : https://www.instagram.com/oni_vn
Link twitter : https://twitter.com/ONI35293999

Thẻ: rank, oni, pearl