Rank Normal ONI là gì ?

13 Mar, 2021 - Bài viết lưu ý

- Là mức độ xếp hạng trong hệ thống ONI
- Với rank này bạn có thể mua các dòng sản phẩm ở danh mục normal và sẽ được giảm 5% cho tổng đơn hàng


? Thời hạn sử dụng : Mãi mãi
? Cách sở hữu Rank Normal ?
- Bạn có thể mua hàng tích coin ONI và đổi lấy mức rank này
- Hiện tại bạn có thể mua ở website và qua fanpage
#oni #thoitrang

Thẻ: coin oni, rank, normal