Rank DIAMOND ONI là gì ?

12 Mar, 2021 - Bài viết lưu ý

? Rank DIAMOND ONI là gì ?

- Là mức độ xếp hạng trong hệ thống ONI

- Với rank này bạn có thể mua các dòng sản phẩm ở danh mục FLAME,DIAMOND

- Ưu đãi từ mức rank DIAMOND sẽ được ưu tiên nhiều hơn

- Giảm 15% tổng đơn hàng khi mua tại ONI

- Ưu tiên đặt hàng cho những món hàng đã hết của ONI

- Không cần đợi đến giảm giá bạn vẫn có thể giảm giá khi sở hữu rank này
 

? Thời hạn sử dụng : Trọn đời

? Cách sở hữu Rank DIAMOND ?

- Bạn có thể mua hàng tích coin ONI và đổi lấy mức rank này

- Hiện tại bạn có thể mua ở website và qua fanpage

#rankoni #oni

Thẻ: diamond, oni, card, rank