Coin ONI có nghĩa là gì ? Tầm Quan trọng của nó thế nào ?

16 Nov, 2020 - Bài viết lưu ý


Coin ONI là một dạng tiền tệ tích điểm khi bạn mua bất kỳ sản phẩm nào của ONI thông qua web hoặc fanpage của oni.vn

Mỗi sản phẩm của ONI nều có một số lượng điểm COIN bên dưới để bạn biết được rằng phải cần bao nhiêu để có thể dùng coin ONI đổi lấy sản phẩm của hệ thống

Ngoài ra trong tương lai COIN ONI còn có thể sử dụng để UNLOCK những tính năng khác mà oni,vn có thể mang lại cho bạn

Coin ONI là một sản phẩm sáng tạo giúp đỡ khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn cũng như là tạo thêm lợi nhuận cho khách hàng ngoài ra không còn có ý nghĩa nào khác

 

 

Thẻ: coin oni, oni